Søbstad Musikk og Data

Musikalsk utvikling hos barn i førskolealderen

 
Forside
Bøker
Kornoter
Fotografier
Kontakt
Søbstad Musikk og Data
 
 
Musikalsk utvikling hos barn i førskolealderen

Hovedoppgave ved institutt for musikkvitenskap, Universitetet, Oslo
Innlevert våren 1974

Forfatter: Per Ivar Søbstad
162 sider
Trykket ved Universitetets offsettrykkeri

Jeg har bare 5-6 eksemplarer igjen, men den er gratis tilgjengelig i pdf-format her (Det dreier seg om gamle maskinskrevne sider som er skannet). Boka har tidligere vært pensum i førskolelærerutdanning både i i Norge og Danmark.

Klikk for større bilde


Last ned hele boka

Boka gir en kritisk fremstilling av tidligere forskning omkring barns musikalske utvikling, belyser begrepet "musikalsk evne" og prøver å stake ut veien for framtidig forskning.

Boka er tidligere brukt som pensum ved førskolelærerutdanning både i Norge og Danmark